PRP

پست شده در

تزریق PRP چیست؟

  تزریق PRP چیست و چه کاربردی دارد؟   تزریق PRP در جوانسازی پوست یک استراتژی درمانی نوین است. PRP پلاسمای خون حاوی تعداد بسیارفراوان پلاکت است. پلاکت ها عناصر لازم برای ارتقاء سلامت وانعطاف پذیری پوست بوده وبه دلیل وجودمقدار زیادی از موادی که فاکتور رشد نام دارنددر روند بازسازی بافت ها نقش مهمی ایفا مي كنند.مصارف پزشکی PRP دو تا سه دهه قبل شروع شد و تا سالها کاربرد محدودی داشت (مثل درمان زخم های مزمن سوختگی ها و جراحی فک و

بیشتر ...